روز سه شنبه

سئول، 11 آوریل (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح سه شنبه است.

دما (C) sine qua non احتمال

بالا/پایین (%)

سئول 17/12 60

اینچئون 15/11 60

سوون 17/10 60

Cheongju 19/12 70

Daejeon 19/11 60

Chuncheon 15/08 60


/p>

Gangneung 23/17 60

Jeonju 20/12 60

Gwangju 20/12 60

Jeju 24/15 60

Daegu 22/12 70

Busan 20/14 60

(پایان)< /p>

مطالب برگزیده