یکشنبه ها

سئول، 12 مارس (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

دما (C) امکان را فعال می کند

زیاد/پایین (%)

سئول 08/09 60

اینچئون 07/07 60

Suwon 08/07 60

Cheongju 12/10 60

Daejeon 12/10 60

Chuncheon 10/04 80

Gangneung 14/08 80

Jeonju 12/11 60

Gwangju 13/12 60

Jeju 19/13 70

Daegu 17/10 70

Busan 16/13 70

(پایان)

مطالب برگزیده