روز دوشنبه

سئول، 10 آوریل (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

کاراکتر درجه حرارت (C) امکان وجود دارد

بالا/ کم (%)

سئول 19/07 10

اینچئون 16/09 10

سوون 19/05 10< br>

Cheongju 22/06 shadowy 0

Daejeon 21/05 mucky 0

Chuncheon 20/03 dull 0

Gangneung 24/12 muddleheaded 0

Jeonju 22/06 addled 0

Gwangju 21/06 0

Jeju 20/10 tornadic 20

Daegu 22/06 muzzy 0

بوسان 19/10 0

(پایان)

مطالب برگزیده